Your Company

_08_dsc_4496.jpg

Hem Nedladdningsbara filer Om bibelförklaringarna Kontakt Varnamopastorat.se

Om bibelförklaringarna

I ordet Bibelförklaring ligger en vilja att förklara bibeltexten och ingenting annat.

Dessa förklaringar har getts främst i kronologisk ordning med början i Matteusevangeliet. Den genomgången kompletterades med de versar i Markusevangeliet som inte finns med i Matteusevangeliet.

Därefter förklaras Apostlagärningarna med avbrott för Jakobsbrevet som är en sammanfattning av den undervisning Herrens broder Jakob gav de första kristna i Jerusalem.

I genomgången av Apostlagärningarna görs sedan avbrott för vart och ett av Paulusbreven enligt nedan:

Matteusevangeliet

Markusevangeliet

Apostlagärningarna 1-14

Jakobsbrevet

Galaterbrevet

Apostlagärningarna 15-18:22

1 Thessalonikerbrevet

2 Thessalonikerbrevet

Apostlagärningarna 18:23-19:12

1 Korintierbrevet -- (hösten 2010 i Värnamo kyrka)

Apostlagärningarna 19:13-20:3

2 Korintierbrevet

Romarbrevet

Apostlagärningarna 20:4-24

Efesierbrevet

Kolosserbrevet

Filipperbrevet

Filemon

Apostlagärningarna 25-28

1 Timoteusbrevet

2 Timoteusbrevet

Titus

I ett antal bibelförklaringar har det gjorts avbrott för fördjupning av centrala temats. Varje avsnitt motsvarar ett studium om 60 minuter (se Nedladdningsbara filer):

Matteusevangeliet

Helande

Fariséerna, del 1

Fariséerna, del 2

Församling

Eskatologi

Jakobsbrevet

Om arvssynden

Om bönen

De sjukas smörjelse

Galaterbrevet

Om laggärningar

Paulus och Skriften

Om ersättningsteologi

Om vår nya livssituation

Om vår nya livsinriktning

Apostlagärningarna

Joels profetia

Tungomålstalande

Den Helige Ande

Urförsamlingens liv, del 1

Urförsamlingens liv, del 2

Urförsamlingens liv, del 3